Japanese

Facebook
My space


Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts


2009Tue. 1/13  8:00 p.m.
“Pit Inn” Shinjuku, Tokyo
03-3354-2024
\3,000 (include one drink)
Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Sachi Hayasaka, Kunihiro Izumi – alto sax
Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura – tenor sax
Ryuichi Yoshida – baritone sax
Natsuki Tamura, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani –trumpet
Haguregumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike – trombone
Kelly Churko –g, Satoko Fujii –p, Toshiki Nagata –b, Akira Horikoshi -d
http://www.pit-inn.com/index.html
 
Wed. 1/14  7:30 p.m.
“Otoya Kintoki” Nishiogikubo, Tokyo
03-5382-2020  
\2,600
GATO LIBRE
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii – accordion, Norikatsu Koreyasu –b
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~otokin/

Thu. 1/22 
7:00 p.m.
Tokuzo” Nagoya
052-733-3709
Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru (alto)
Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa (tenor)
Yoshiyuki Hirao (bari)
Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata(tp)
Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina(tb) Tatsuki Yoshino(tuba)
Yasuhiro Usui ( g)  Atsutomo Ishigaki(bass)
Hisamine Kondo --drs.
http://www.tokuzo.com/index2.html

Sat. 1/31 
8:00 p.m.
“Alexander Kasser Theater” Montclair State University  New Jersey
Minamo
Carla Kihlstedt (Vn)
Satoko Fujii (Piano)
http://www.peakperfs.org

------------------------------------------------------------
Satoko Fujii ma-do Euro Tour 2009
Natsuki Tamura –tp
Satoko Fujii –p
Norikatsu Koreyasu –b
Akira Horikoshi –ds.

Mon. 2/9  21:00
“Jazzpower at Café Wilhelmina, “ Eindhoven, the Netherlands
10 euro
http://www.axesjazzpower.nl/index.html

Tue. 2/10  20:00
“Vooruit” Gent, Belgium
Double Bill with Marilyn Crispell
16 euro (adv. 12 euro)]
http://www.vooruit.be/

Thu. 2/12 
20:30
“Stadtgarten,” Cologne, Germany
http://www.stadtgarten.de/

Fri. 2/13  20:30
“Bunker Ulmenwall,” Bielefeld, Germany
15 euro (adv.12 euro)
http://www.bunker-ulmenwall.de/

Mon. 2/16  20:30
“Vortex,” London, UK
http://www.vortexjazz.co.uk/index.html

Tue. 2/17 
“The Croft,” Bristol, UK
http://www.the-croft.com/

Wed. 2/18
“A Trane,” Berlin, Germany
http://www.a-trane.de/

Sat. 2/21
“Limmitationes,” Rudersdorf, Austria
http://www.limmitationes.com/

Mon. 2/23  20:30
“Porgy & Bess,” Vienna, Austria
15 euro
http://www.porgy.at/

Wed. 2/25 
“Manggha,” Krakow, Poland
http://www.manggha.krakow.pl/

Fri. 2/27
“Unterfahrt,” Munich, Germany
15 euro
http://www.unterfahrt.de/

Sat. 2/28
  20:30
“Birdland,” Neuburg, Germany
http://www.birdland.de/

Mon. 3/2
“La Malterie,” Lille, France
http://www.lamalterie.com/
http://www.circum-music.com/
--------------------------------------------------

Mon. 3/9 
20:00
“Knuttelhouse,” Iriya, Tokyo
03-3847-2113
First Meeting
Natsuki Tamura –Tp
Kelly Churko –G
Satoko Fujii –P
Tatsuhisa Yamamoto –D
http://members.jcom.home.ne.jp/knuttelhouse/

Mon. 4/13  19:30
“Otoya Kintoki,” Nishiogikubo, Tokyo
03-5382-2020  
\2,600
GATO LIBRE
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii – accordion, Norikatsu Koreyasu –b
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~otokin/

Fri. 4/17  19:30~20:30
“Cremonia,” Ogikubo, Tokyo
03-3392-1077
¥1,000
Satoko Fujii Piano Solo
http://members.at.infoseek.co.jp/philstone/cremoniatpnew2.html

Thu. 4/23  21:00
“Night Club at Hotel Bayerischer Hof,“ Munich, Germany
25EUR
Satoko Fujii Piano Solo
http://www.bayerischerhof.de/en/entertainment/night-club/index.php#

Sat. 5/9 
13:00~17:30
“Mary Jane,” Shibuya, Tokyo
03-3461-3381
¥2500
Suika Festival Vol6
Talkin’ About Over 50 CDs
http://maryjane.cocolog-nifty.com/

Sun. 5/17  18:30
“Manada La 2” Kichijoji, Tokyo
0422-42-1579
Tamaki CD,“Utsukushiki hito” release concert
¥2,500 Adv./ ¥3,000 door
http://www.mandala.gr.jp/man2.html

Thu. 5/21
  19:45
“Someday,” Shinjuku, Tokyo
03-3359-6777
¥3990
Satoko Fujii Orchestra
Sachi Hayasaka, Kunihiro Izumi – alto sax
Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura – tenor sax
Ryuichi Yoshida – baritone sax
Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani –trumpet
Haguregumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike – trombone
Kelly Churko –g, Satoko Fujii –p, Toshiki Nagata –b, Akira Horikoshi -d
http://someday.net/index2.html

Sun. 5/24  20:00
“Pit Inn,” Shinjuku, Tokyo
Satoko Fujii ma-do
Natsuki Tamura –tp
Satoko Fujii –p
Norikatsu Koreyasu –b
Akira Horikoshi – ds
http://www.pit-inn.com/index.html

Thu. 6/4  20:00
“Pit Inn,” Shinjuku, Tokyo
03-3354-2024
Tatsuya Nakatani –ds, Raymond MacDonald –sax, Neil Richardson – g, Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p
http://www.pit-inn.com/index.html

Sun. 6/7  20:00
“Knuttelhouse,” Iriya, Tokyo
03-3847-2113
¥2500
Raymond MacDonald -sax, Neil Richardson –g, Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii p, Noritaka Tanaka-ds
http://members.jcom.home.ne.jp/knuttelhouse/

Wed. 6/17  20:00
“Pit Inn,” Shinjuku, Tokyo
03-3354-2024
First Meeting
Natsuki Tamura –tp , Kelly Churko – g, Satoko Fujii –p, Tatsuhisa Yamamoto -ds
http://www.pit-inn.com/index.html

Thu. 7/2  19:30
“Otoya Kintoki,” Nishiogikubo, Tokyo
03-5382-2020  
\2,600
GATO LIBRE
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii – accordion, Norikatsu Koreyasu –b
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~otokin/

Sat. 7/4  18:00
Ljubljana Jazz Festival
“Cankarjev dom,” Ljubljana, Slovenia
Satoko Fujii ma-do
Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, Norikatsu Koreyasu –b, Akira Horikoshi –ds
http://www.ljubljana.si/en/tourism/events/16640/podrobno.html

Sun. 7/12
North Sea Jazz Festival
Rotterdam, The Netherlands
Satoko Fujii ma-do
Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, Norikatsu Koreyasu –b, Akira Horikoshi –ds
http://www.northseajazz.com/

Sat. 8/15  19:30
“Ad lib,” Kannai, Yokohama
045-262-8111
¥2500
Satoko Fujii ma-do
Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, Norikatsu Koreyasu –b, Akira Horikoshi –ds
http://www.jazz-adlib.info/

Mon. 8/17  19:00
“Tokuzo,” Nagoya
052-733-3709
Adv. ¥2500   at the Door ¥3000
Gato Libre 
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii –acc, Norikatsu Koreyasu -b
http://www.tokuzo.com/index2.html

Tue. 8/18 
19:30
“Common Café,” Nakazaki, Osaka
¥2500 + drink
Gato Libre 
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii –acc, Norikatsu Koreyasu –b
http://www.talkin-about.com/cafe/map.html

Wed. 8/19  19:30
“Wakaranya,” Kyoto
adv. ¥2000   at the door¥2500
Double bill with Hakka Happa
Gato Libre 
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii –acc, Norikatsu Koreyasu –b
http://www.baumkuchen.net/~ue/wakaran/

Fri. 8/21  19:00
“Naadam,” Seikacho, Kyoto
adv. ¥3000  at the Door ¥3500
Duo
Natsuki Tamura –tp. Satoko Fujii -p
http://naadam.blog.shinobi.jp/

Sat. 8/22  19:30
“Big Apple,” Sannomiya, Kobe
078-251-7049
Satoko Fujii Orchestra Kobe
Ko Iwata, Yasuhisa Mizutani – alto sax
Eiichiro Arasaki, Tsutomu Takei – tenor sax
Keizo Nobori – baritone sax
Natsuki Tamura, James Barrett, Naoshi Imaizumi, Kazunari Seto –trumpet
Tomoyuki Mihara, Akio Yuki– trombone
Tatsuki Yoshino - tuba
Satoko Fujii –p, Hiroshi Funato –b, Yoshikazu Isaki -d
http://www.bekkoame.ne.jp/i/big-apple/

Sun. 8/23 
  18:00
“Sound Café Dzumi,” Kichijoji, Tokyo
0422-72-7822
¥2,500
Takuji Kawai, Satoko Fujii-without piano
http://www.dzumi.jp/

Wed. 8/26  20:00
Thu. 8/27  20:00
“Super Deluxe” Roppongi, Tokyo
03-5412-0515
adv. ¥4,300, student (with ID) ¥3,000 at door ¥4,800
Alan Silva & the Celestrial Communication Orchestra 2009
Alan Silba-conduction, synth,
Natsuki Tamura, Mitsuhide Tatsumi-tp,
Toshihiro Koike –tb,
Daisuke Takaoka –tuba(on 8/26),
Akira Sakata, Kazutoki Umezu-alto,
Tetsuro Kawashima(on 8/26), Naohiro Kawashita –tenor(on 8/27),
Ryuichi Yoshida –bari,
Jim O’Rourke, Takuo Tanigawa –g
Keisuke Ota –vn(on 8/27)
Michiyo Yagi –koto
Satoko Fujii –p
Nobuyoshi Ino, Todd Nicholson –b
Shota Koyama, Tatsuhisa Yamamoto(on 8/26) Tamaya Honda(on 8/27) d,
http://www.super-deluxe.com

Tue. 9/1  22:00   $10.00
“The Stone,” New York, U.S,A,
Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble
Natsuki Tamura –tp, Curtis Hasselbring –tb, Andrea Parkins –acc, Satoko Fujii –p, vo
http://www.thestonenyc.com/

Sun. 9/6  17:15 
Angel City Jazz Festival
Satoko Fujii Four
Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, Mark Dresser –b, Jim Black –d
http://www.angelcityjazzfestival.com/

Wed. 9/9  20:00   ¥3000
“Pit Inn,” Shinjuku, Tokyo
03-3354-2024
Yukari Trio
Yukari – fl, Satoko Fujii – p, Tamaya Honda –ds
http://www.pit-inn.com/index.html

Tue. 9/15 
19:30~20:30
“Cremonia,” Ogikubo, Tokyo
03-3392-1077
¥1,000
Natsuki Tamura – Tp, Satoko Fujii –P + Kevin James - Tb
http://members.at.infoseek.co.jp/philstone/cremoniatpnew2.html

Mon. 9/28  20:00  ¥3000
“Pit Inn,” Shinjuku, Tokyo
03-3354-2024
Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Sachi Hayasaka, Kunihiro Izumi – alto sax
Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura – tenor sax
Ryuichi Yoshida – baritone sax
Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani –trumpet
Haguregumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike – trombone
Kelly Churko –g, Satoko Fujii –p, Toshiki Nagata –b, Akira Horikoshi -d
http://www.pit-inn.com
-----------------------------------------------------------------------
Larry Ochs Sax and Drumming Core East Coast USA Tour 2009
Larry Ochs – tenor and soprano sax
Scott Amendola – drums
Donald Robinson –drums
+
Natsuki Tamura – trumpet
Satoko Fujii – synthesizers, piano

Thu. 10/8  19:00
Coffman Memorial Union, The Whole
University Of Minnesota, Minneapolis,
http://www.coffman.umn.edu/whole/calendar

Fri. 10/9  20:00
Sheldon Concert Hall, St Louis
http://www.sheldonconcerthall.org/

Sat. 10/10  20:00
Dali Museum, St. Petersburg
http://www.salvadordalimuseum.org/home.html

Sun. 10/11 19:30
Timucua White House, Orlando, FL

Mon. 10/12
Hallwalls Contemporary Art Center, Buffalo, NY
http://www.hallwalls.org/

Tue. 10/13 
20:30
Roulette, New York
http://www.roulette.org/

Thu. 10/15
Real Artways, Hartford, CT
http://www.realartways.org/

Fri. 10/16

Woodford’s Congregational Church, Portland, Maine
--------------------------------------------------------------------

Mon. 10/19 
19:30
“Otoya Kintoki,” Nishiogikubo, Tokyo
03-5382-2020  
\2,600
GATO LIBRE
Natsuki Tamura –tp, Kazuhiko Tsumura –g, Satoko Fujii – accordion, Norikatsu Koreyasu –b
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~otokin/

Tue. 10/27  20:00
Golden Cup, Yokonama
Mizuki Misumi – vo, Satoko Fujii – accordion,
http://goldencup.jp/

Thu. 10/29  20:00
“Knuttelhouse,” Iriya, Tokyo
03-3847-2113
Natsuki Tamura –tp, Kelly Churko –g, Satoko Fujii p, Tatsuhisa Yamamoto-ds
http://members.jcom.home.ne.jp/knuttelhouse/

Tue. 11/24 19:30
“Mandala-2,” Kichijoji, Tokyo
0422-42-1579
\2,500 + drink
ZADI
Sachiko Nakajima – p, Ryuichi Yoshida – batitone sax, Kunio Ikunuma –b, Ryusaku Ikesawa –d
Satoko Fujii’s ma-do
Natsuki Tamura – tp, Satoko Fujii –p, Norikatsu Koreyasu – b, Akira Horikoshi –d
http://www.mandala.gr.jp/man2.html

---------------------------------------------------------------------------------------
Larry Ochs Sax and Drumming Core Europe Tour 2009
Larry Ochs – tenor and soprano sax
Scott Amendola – drums
Donald Robinson –drums
+
Natsuki Tamura – trumpet
Satoko Fujii – synthesizers, piano

Sun. 11/29   20:10
“Dieselstrasse Kulturcentrum,” Esslingen, Germany
http://www.dieselstrasse.de/

Mon. 11/30  20:00
“Alchemia,” Krakow, Poland
http://www.alchemia.com.pl/

Wed. 12/2
  20:15
“WIST,” Graz, Austria

Thu. 12/3  20:00
“Porgy + Bess,” Vienna, Austria
http://www.porgy.at/

Fri. 12/4  21:00
“Carré Bleu,” Poitiers, France
http://www.jazzapoitiers.org/

Sat. 12/5  20:30
“BRASS,” Brussels, Belgium

Sun. 12/6
  17:00
“Le Petit Faucheux,” Tours, France
http://www.petitfaucheux.fr/home/

Mon. 12/7  20:00
“JAZZ SIGÜENZA 09, Ermita de San Roque,” Sigüenza, Spain
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fri. 12/25
  19:30
¥3800 (students: ¥3500 )
“Candy,” Inage, Chiba
043-246-7726
¥3800 (students: ¥3500 )
Satoko Fujii’s ma-do
Natsuki Tamura – tp, Satoko Fujii –p, Norikatsu Koreyasu – b, Akira Horikoshi –d
http://members.at.infoseek.co.jp/jazz_candy/

Sun. 12/27  19:00
“Mary Jane,” Shibuya, Tokyo
03-3461-3381
¥3500
Kureno Kokoro No Osouji
Yukihiro Isso-Japanese Nokan, Shinobue, Natsuki Tamura-tp, Satoko Fujii-synth
http://maryjane.cocolog-nifty.com/

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts